ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ

почистване на офиси

Почистване на офиси на регулярен принцип-веднъж,  два или три пъти седмично, Вие имате почистване на офис в предватително уточнен час от служител (или мобилна група), които са вашия постоянен персонал. Почистването е поддържащо и се извършва с препарати и техника на клиента или с такива, подсигурени от нас.

Абонаментните почиствания на офиси, започват с уточняването на спецификата при почистването на Вашия офис, Вашите изисквани и очаквания. Ние взимаме под внимание вида на Вашия бизнес, работните ви дни и часове.  При необходимост всички специфични изискавания биват разписани под формата на анекс към Договора и се спазват от Всеки служител, който извършва почистването Ви. Така ние гарантираме поддържането на високо качество на услугата.

Услугата почистване на офис, включва следните дейности:

•машинно почистване на подова настилка, ръчно измиване на твърда подова настилка;

•изхвърляне на отпадъци, подмяна на торби и полиране на кошове;

•обезпрашаване на работни пространства /бюра, контейнери, плотове и други/;

•почистване на работна техника- компютри, клавиатури, лаптопи, принтери;

•почистване и дезинфекция на санитарно – хигиенни помещения;

•почистване и дезинфекция на кухненски боксове;

•почистване на контакти, первази, цокъл;

•възможност за доставка  на санитарни консумативи и материали;

•зареждане със санитарни консумативи и материали;

•ароматизиране на работните помещения.

Цени

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.