Cleaning Service

ИНДУСТРИАЛНО И ТЪРГОВСКО ПОЧИСТВАНЕ

ИНДУСТРИАЛНО И ТЪРГОВСКО ПОЧИСТВАНЕ

Индустриално и търговско почистване се извършва в ситуации, когато площта за почистване е голяма. Замърсяванията са тежки и се извършва със специализирана техника и инвентар. 

Почистванията на търговски обекти и/или сгради пък изискват сериозна предварителна подготовка, в която ние влагаме много усилия, време и умения.

 Можем да осигурим почистване на складовете Ви, Вашите работни халета, производствени помещения, търговски площи, административни сгради, новопостроени сгради – жилищни или търговски. 

Почистването се извършва след сериозна предварителна подготовка, с помощта на високоспециализирана техника, инвентар и препарати и най-вече – обучен и надежден персонал.

Изпратете запитване за индивидуална оферта сега!

Поискай оферта